Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

scharlotto
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viajethra jethra
scharlotto
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtomowa tomowa viaintrovertic introvertic
scharlotto
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru viajethra jethra
scharlotto
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

February 18 2017

scharlotto
scharlotto
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaluna laluna
scharlotto
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaluna laluna
scharlotto
5535 8ca9 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn vialaluna laluna
scharlotto
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa vialaluna laluna

February 13 2017

scharlotto
2990 648e 500
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaamnis amnis
scharlotto
Nigdy nie podchodź zbyt blisko! Widzisz, kiedyś zbliżyłam się zbyt mocno do człowieka i on wyrwał mi serce.
Reposted fromMissMurder MissMurder viaRozaa Rozaa
scharlotto
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
scharlotto
0894 60ce 500
Reposted fromgabrielawodiczko gabrielawodiczko viaRozaa Rozaa
scharlotto
Jeden dzień bez rozczarowania, proszę.
— trochę przykro.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaRozaa Rozaa

July 09 2015

scharlotto
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
scharlotto
9357 dd15 500
scharlotto
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
scharlotto
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viacytaty cytaty
scharlotto
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viamikrokosmos mikrokosmos
scharlotto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...